Bijverdienste - Thuiswerk

Bijverdienen als zelfstandige in bijberoep is nog steeds de meest aantrekkelijke en toegankelijkste manier om je inkomen te vergroten

Zelfstandige in bijberoep, stand van zaken in 2016

Bijverdienen als zelfstandige in bijberoep is nog steeds aantrekkelijk omdat je alle kosten kan inbrengen hetgeen onmogelijk is voor loontrekkenden. De inkomstengrens als drempel voor BTW plicht werd ondertussen al opgetrokken tot 25.000 €.

Inkomsten worden net als het hoofdinkomen belast volgens barema. De hoogste belastingsschijf bedraagt momenteel 50%. De kunst is om een juiste balans te vinden tussen onkosten en verdiensten. (deel van) wagen, brandstof, verzekeringen, elektriciteit, internet, pc, gsm, lening, meubelen kunnen perfect ingebracht worden. Het gezegde "een goede boekhouder betaalt zichzelf terug" is hier zeker van toepassing.

Om te kunnen starten als zelfstandige in bijberoep moet je ingeschreven worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Hiervoor moet je naar een Ondermingsloket zoals bijvoorbeeld Acerta.

Wie kan er allemaal van het statuut 'zelfstandige in bijberoep' genieten?.

  • Loontrekkenden, moeten minstens 50% van een normaal full-time regime tewerkgesteld zijn.
  • Gepensioneerden ouder dan 65j of met een loopbaan van 45j mogen onbeperkt bijverdienen
  • Ambtenaren moeten minstens halftijds tewerkgesteld zijn
  • Een leraar vast statuut moet 60% in hoofdberoep uitoefenen, een contractuele 50%
  • Er zijn ook mogelijkheden voor tijdelijk tewerkgestelden, studenten, loopbaanonderbreking, uitkeringsgerechtigden wegens ziekte en invaliditeit
  • Er is geen bijberoep mogelijk voor werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering
0
Aantal mensen met bijberoep 2005
0
Aantal mensen met bijberoep 2010
0
Aantal mensen met bijberoep 2015